DARMOWA KONSULTACJA

723 900 350

W przeciągu kilku ostatnich lat ceny mieszkań w całej Polsce znacznie się podniosły. Ceny nieruchomości Białystok kształtował w podobny sposób.

Wśród czynników odpowiedzialnych za ten wzrost można upatrywać choćby rosnącą inflację czy pandemię COVID-19, jednak nie są one jedyne, co potwierdzają dane z okresu ubiegłych dziesięciu lat. Widoczne jest, że obecna tendencja rozpoczęła się już w 2015 roku.

Jednak w jakim stopniu ogólnokrajowy wzrost kosztów życia odbił się na cenach nieruchomości w Białymstoku? Za jaką kwotę można obecnie kupić mieszkanie w Białymstoku? W tym wpisie gruntownie przeanalizujemy to zagadnienie.

Sprzedaż nieruchomości Białystok – jaka cena?

Mimo że Białystok nie leży w centralnej Polsce, w niektórych dzielnicach ceny nieruchomości osiągają poziom najdroższych miast w naszym kraju. Praktycznie wszystkie wskaźniki pokazują, że od 2015 roku następuje stały wzrost cen nieruchomości na terenie całego miasta.

Według danych NBP, w I kwartale 2015 roku średnia cena mieszkania w Białymstoku wynosiła ok. 3700 zł za metr kwadratowy. W III kwartale 2021, wartość ta urosła do ok. 6200 zł, a obecnie – według różnych serwisów – zmierza do 6700 zł.

Skupmy się jednak na pięciu ostatnich kwartałach, co do których posiadamy sprawdzone informacje. Od października 2020 mamy do czynienia ze stałym wzrostem cen w ujęciu zarówno kwartalnym, jak i rocznym. Jego wartości mieszczą się w przedziale 0,4-5,5% na kwartał oraz 6,8-10,6% w skali roku. Średni kwartalny wzrost cen w tym okresie wyniósł 2,55%, podczas gdy roczny osiągnął poziom 9,05%.

Zarówno średnia cena, jak i jej mediana stale rosły na przestrzeni 15 miesięcy poprzedzających październik 2021. Jednak inaczej zachowywały się ceny maksymalne i minimalne, którym daleko do przewidywalności. Minimalna cena sprzedaży nieruchomości w Białymstoku wahała się w okolicach 3700 zł, podczas gdy maksymalna osiągała wartości 9200-12500 zł.

Cena nieruchomości Białystok – ile za pokój?

Ceny według liczby pokoi również ulegały zmianom. Najbardziej zauważalnie podniosły się ceny mieszkań trzypokojowych – aż o ponad 14%. Podobnie zmieniały się ceny mniejszych mieszkań. Jednopokojowe zdrożały od lipca 2020 do października 2021 o 11,3%, a dwupokojowe o 11,9%. Cena mieszkań z czterema pokojami i większych zwiększyła się o 3,1%, co w ówczesnej sytuacji można nazwać stabilną pozycją.

Podobnych wzrostów można dopatrywać się praktycznie we wszystkich rodzajach budownictwa (tradycyjne, płyta), standardach wykończenia, jak i na każdej kondygnacji. Co ciekawe, forma własności mieszkania również pozostaje w ścisłym związku z ogólnym trendem wzrostowym.

Sprzedaż nieruchomości Białystok – rozmiar mieszkania a cena

Cena mieszkania w dużej mierze zależy od jego powierzchni. Mieszkania mniejsze są z reguły droższe w przeliczeniu na metr kwadratowy. Podobna sytuacja ma miejsce w Białymstoku, gdzie różnice w cenie za metr wynosiły w październiku 2021 aż 1600 zł.

Najtańsze okazały się mieszkania o powierzchni większej niż 80 m2. Ich cena systematycznie spadała przez 12 wcześniejszych miesięcy z poziomu 6500 zł do 5300zł. Wyceny mniejszych nieruchomości odnotowały wzrosty w wysokości 500-700 zł za metr kwadratowy.

Wykres udziałów mieszkań w poszczególnych przedziałach cenowych jasno pokazuje, że w przeciągu 7 ubiegłych lat nastąpiło znaczne przesunięcie wśród pewnych grup. Początkowy udział mieszkań z przedziału cenowego 3000-4000 zł spadł z ok. 50% (2015) do ok. 2% w 2021 roku. Jego miejsce w dużej mierze zajęły mieszkania w przedziale 5000-8000 zł za metr kwadratowy.

Nieruchomości Białystok – sytuacja obecnie

Wzrostowy trend cen nieruchomości w Białymstoku wciąż jest wyraźnie widoczny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności choćby od dzielnicy, ceny mieszkań podniosły się od 9% do aż 16%. Kwartalny wzrost wynosi do 4%. W porównaniu z grudniem 2021, obecne ceny są średnio wyższe o ok. 2,5%.

Jak podają serwisy internetowe, w ostatnim czasie spada liczba ofert sprzedaży nieruchomości w Białymstoku.

Pozostałe informacje

W Białymstoku przeciętnie od dnia wystawienia nieruchomości na sprzedaż do dnia dokonania transakcji upływały 3 miesiące, obecnie okres ten wynosi ok. 80 dni. Poziom ten utrzymuje się już od 3 lat, wcześniej regularnie spadał od poziomu 5 miesięcy.

Dynamika dokonywania transakcji również uległa zmianie. Po chwilowym zastoju, związanego z wybuchem pandemii COVID-19, znowu zaczęliśmy częściej sprzedawać i kupować nieruchomości. W porównaniu analogicznym okresem w 2020 roku, w październiku 2021 dokonywano aż o 42% więcej transakcji.

Podsumowanie

Od kilku lat mamy do czynienia z ogólnokrajowym wzrostem cen nieruchomości, kształtującym się na poziomie ok. 10% procent w skali roku. Na wahania cen narażone są w różnym stopniu poszczególne grupy nieruchomości, różniące się powierzchnią, liczbą pokoi, typem budownictwa oraz innymi czynnikami.

W Białymstoku średnia cena mieszkania oscyluje obecnie w granicach 6700 zł za metr kwadratowy. Należy pamiętać, że nie powinien to być wyznacznik, w oparciu o który będziemy ustalać cenę mieszkania.

W zależności od osiedla, cena nieruchomości waha się średnio w przedziale 7400-10600 zł. Wpływ na nią mają w dużej mierze drogie mieszkania, które zawyżają te wartości. Mediana zwykle jest o kilkaset złotych niższa.

Sprzedaż nieruchomości Białystok to szerokie pojęcie, pod którym ukrywa się spora grupa wskaźników i informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny mieszkania, dlatego przed podjęciem decyzji zalecamy zapoznanie się z ofertą rynku.

Powierz sprzedaż w dobre ręce 
Łączymy nieprzeciętnych ludzi z wymarzonymi nieruchomościami
Dreamdom Estates
Biuro nieruchomości
Białystok