DREAM DOM Estates - Jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania?

Jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania?

Zakup nieruchomości to jedno z najważniejszych przedsięwzięć życiowych.

Wydając niejednokrotnie oszczędności całego życia, chcemy mieć pewność, że to co kupujemy jest w uporządkowanym stanie prawnym.

Podstawowym dokumentem, który zawiera istotne dane o stanie prawnym nieruchomości jest Księga Wieczysta.

Można w niej sprawdzić następujące informacje :

- jakie prawo do nieruchomości jest sprzedawane,

- położenie nieruchomości oraz jej wielkość,

- kto jest właścicielem nieruchomości i ilu ich jest

- czy nieruchomość jest obciążona jakimiś prawami, ograniczeniami, roszczeniami lub hipoteką,  

Posiadając numer księgi wieczystej można sprawdzić jej stan w przeglądarce Elektronicznych Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa https://ekw.ms.gov.pl

Sprzedaż domu, mieszkania lub działki wymaga sporządzenia przez notariusza umowy przeniesienia własności w postaci aktu notarialnego. Niezbędnym jest zasięgnięcie u notariusza informacji o wymaganych dokumentach dotyczących konkretnej nieruchomości, gdyż mogą się one nieznacznie różnić.

W tym artykule postaramy się przedstawić te, które na ogół są wymagane.

Tytuł prawny do nieruchomości

Po pierwsze – sprzedający powinien przedstawić dokument, który określa na jakiej podstawie został nabyty tytuł prawny do sprzedawanej nieruchomości.

Może to być:

- umowa sprzedaży – zawsze  w postaci aktu notarialnego,

- umowa darowizny – również w postaci aktu notarialnego

- jeśli  nieruchomość została nabyta poprzez dziedziczenie – postanowienie

Sądu o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia  w postaci aktu notarialnego.

W przypadku darowizny i dziedziczenia, dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zapłaconym podatku od spadków
i darowizn.

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi oraz zaświadczenie o przysługującym prawie  do lokalu

Kolejne, niezbędne do sprzedaży mieszkania dokumenty to

- zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi.  Bardzo ważne jest, aby zawierało ono potrzebne informacje z uwzględnieniem miesiąca, w którym nastąpi przeniesienie własności nieruchomości.

- zaświadczenie o posiadanym prawie do lokalu

Dokumenty te wydawane są przez Spółdzielnię lub Wspólnotę, która administruje nieruchomością. Nie są one wydawane „od ręki”. Na zaświadczenia trzeba będzie poczekać, nawet do 7 dni.

Wypisy z rejstru gruntów i lokali

Następnym etapem pozyskiwania dokumentów, będzie wizyta w Urzędzie Gminy lub Miasta oraz w Starostwie Powiatowym. W zależności czy przedmiotem sprzedaży jest dom, mieszkanie czy też działka, wymagania co do  dokumentów będą inne.

W Urzędzie Miasta lub Gminy uzyskamy:
- opinię dotyczącą przeznaczenia nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- zaświadczenie Prezydenta Miasta lub urzędu Gminy, że nieruchomość nie znajduje się w strefie rewitalizacji.

W  Starostwie Powiatowym uzyskamy:
- wypis z rejestru gruntów
- wypis z rejestru lokal
- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- kopia mapy zasadniczej
- zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta planem urządzania lasu

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych

Ostatnim dokumentem, niezbędnym do sprzedaży będzie zaświadczenie o braku osób zameldowanych. Ważne aby dokument, był uzyskany z Urzędu Miasta tuż przed datą, lub nawet w dniu przeniesienia własności nieruchomości, jako że zawiera informację o stanie zameldowania na dzień, w którym został wydany.

co jeszcze jest ważne?

W przypadku zakupu nowego domu, jeśli budynek nie został do tej pory ujawniony w księdze wieczystej wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, które musi przedłożyć sprzedający. Daje to kupującemu pewność, że dom jest oddany do użytku a wszelkie sprawy związane z budową domu z punktu formalno-prawnego zostały uregulowane.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką?

Tak. Wówczas wymagane są następujące dokumenty:
- Zaświadczenie z banku o saldzie zadłużenia.

W zależności od rodzaju banku, można je uzyskać osobiście lub poprzez bankowość elektroniczną.
- Promesa – pozwolenie banku na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. 
- Rachunek techniczny – numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wcześniejsza spłata kredytu, wydawany wraz z promesą.

Ponadto powinniśmy zadbać o jeszcze jeden dokument, niezbędny do usunięcia w księdze wieczystej wpisu o hipotece.  Jest nim zgoda banku (lub innego organu, który dokonał wpisu hipoteki) na jej wykreślenie. Bank wyda to zaświadczenie kredytobiorcy, po całkowitej spłacie kredytu.

Kolejnym krokiem – obowiązkiem nowego właściciela, będzie złożenie w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych wniosku o wykreślenie wpisu o hipotece wraz z opłatą sądową w wysokości 100zł.

Czy można sprzedać mieszkanie, które nie ma założonej księgi wieczystej?

Tak. Może to dotyczyć:
- nieruchomości z rynku pierwotnego

Wówczas pierwszy właściciel składa do Sądu Rejonowego wniosek o założenie księgi wieczystej
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego.

Tego typu lokale nie mają obowiązku posiadania księgi wieczystej.
- starych lub opuszczonych nieruchomości

Tak jak w przypadku pierwszym normalną rzeczą jest brak założonej księgi wieczystej, tak w dwóch kolejnych, dla zweryfikowania wiarygodności informacji podanych przez właściciela, do sporządzenia aktu przeniesienia własności tej nieruchomości będą wymagane następujące dokumenty:
- akt notarialny, który daje prawo obecnemu właścicielowi do korzystania z lokalu,
- decyzja administracyjna, która przyznaje prawo do własności,
- w przypadku otrzymania nieruchomości na drodze spadku lub darowizny — postanowienie sądu
- zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu oraz niezaleganiu w opłatach administracyjnych
- zaświadczenie o stanie zameldowania w sprzedawanym lokalu
- oświadczenie sprzedawcy o niezaleganiu w płatnościach dotyczących energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych mediów potwierdzone przez dostawców.

Pomimo, że prawo zakłada możliwość sprzedaży nieruchomości  bez księgi wieczystej to jej założenie ułatwi obrót tą nieruchomością oraz , w razie potrzeby, ustanowienie na niej hipoteki.

Jak założyć księgę wieczystą?

Możemy to zrobić samodzielnie składając wniosek w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego. Do wniosku trzeba będzie dołączyć potrzebne dokumenty oraz uiścić opłaty w wysokości : 60zł opłaty sądowej oraz 200zł opłaty za wpis prawa własności.

Przy okazji zawarcia umowy kupna–sprzedaży może tego dokonać notariusz.
W takim przypadku, jako kupujący musimy liczyć się z dodatkowym kosztem taksy notarialnej. Będziemy musieli też dostarczyć notariuszowi wszystkie wymagane dokumenty oraz pokryć wyżej wymienione opłaty związane z założeniem księgi.

Podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami. Warto zadbać, aby zgromadzenie wszelkich dokumentów odbyło się z odpowiednim wyprzedzeniem. Wtedy transakcja przebiegnie pomyślnie i unikniemy niepotrzebnych nerwów.  

 

Powierz sprzedaż w dobre ręce 

Łączymy nieprzeciętnych ludzi z wymarzonymi nieruchomościami

Dreamdom Estates

Biuro nieruchomości

Białystok

DREAM DOM Sp. z o.o.
ul. Krakowska 5 lok 607,
Białystok

 

Pon-Pią: 08:00 - 18:00
Sob: 09:00 - 16:00