DREAM DOM Estates - Sprzedaż domu w trakcie budowy – co warto wiedzieć w 2022 roku?

Sprzedaż domu w trakcie budowy – co warto wiedzieć w 2022 roku?

 

Niepewność w jakiej dziś żyjemy, galopująca inflacja i wciąż rosnące raty kredytów zmuszają nas do szukania nowych rozwiązań .  

Niejednokrotnie rozpoczęliśmy już budowę wymarzonego domu, ale okazało się, że nie będziemy w stanie jej dokończyć, ponieważ ceny materiałów i usług również nie przestają rosnąć.

Czy możemy wycofać się z tej decyzji?

Czy możemy sprzedać dom w trakcie budowy i przejść do planu B?

Oczywiście, że tak. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.

Sprawdzimy jak tego dokonać krok po kroku.

 

Projekt bez tytułu

 

Przedmiot sprzedaży

Dom w trakcie budowy, bez względu na etap prac, nie jest jeszcze odrębną nieruchomością, nie posiada też oddzielnej księgi wieczystej.

W konsekwencji, sprzedaży będzie podlegać działka na której prowadzona jest budowa.

Ta zazwyczaj była zakupiona dużo wcześniej niż rozpoczęto budowę, co ma swoje plusy w kwestii podatkowej.

Jeśli okres od zakupu działki do jej zbycia przekracza 5 lat ( licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż) wówczas sprzedający jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Więcej o podatkach pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Projekt bez tytułu 1

 

Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu w budowie

Do czasu oddania budynku do użytkowania, nie jesteśmy w stanie określić czy spełnia on wszelkie wymagania, aby móc w  nim bezpiecznie mieszkać.

Zadaniem właściciela jest przedstawienie kupującemu możliwie obszernej dokumentacji, aby mógł on ocenić sytuację prawną oraz już wykonane etapy inwestycji.

Będą to przede wszystkim:

- księga wieczysta nieruchomości gruntowej, na której trwa budowa – zawiera m.in. informacje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości oraz czy nieruchomość nie jest obciążona np. hipoteką.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – dają wytyczne, jak może być zagospodarowana nieruchomość oraz jej otoczenie.

- wypis i wyrys z rejestru gruntów

- pozwolenie na budowę – decyzja urzędowa pozwalająca na rozpoczęcie budowy.

Jej ważność wynosi 3 lata. W praktyce oznacza to tyle, że prace nad budową muszą rozpocząć się przed upływem tego okresu.

Nie ma wymagań co do czasu zakończenia budowy – pod warunkiem, że ewentualna przerwa w budowie nie przekroczy 3 lat.

W przypadku, gdyby nastąpiło przerwanie prac trwające 3 lub więcej lat, wówczas wymagane będzie kolejne pozwolenie na wznowienie prac budowlanych.

- projekt budowlany oraz dokumentacja techniczna budynku

- dziennik budowy, prowadzony przez uprawnionego kierownika budowy

- protokoły odbioru już wykonanych instalacji

Projekt bez tytułu 2

Co musi wiedzieć osoba kupująca dom w trakcie budowy?

Z chwilą przeniesienia własności nieruchomości na nowego właściciela, kupujący staje się odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich formalności umożliwiających korzystanie z nowo wybudowanego domu.

Pierwszą istotną rzeczą pozwalającą na kontynuowanie prac budowlanych na nowo nabytej nieruchomości będzie przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego właściciela. 

Inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu, który wcześniej wydał takie pozwolenie byłemu właścicielowi.

Po zakończonych pracach konieczne będzie złożenie w Inspektoracie nadzoru  budowlanego odpowiedniego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z dokumentacją.

Potocznie nazywane jest to oddaniem budynku do użytkowania.

Podstawą będą dokumenty opisane wcześniej, dodatkowo również m.in.:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę

- potwierdzenie przez zarządców sieci odbioru wykonanych przyłączy ( gazowe, elektryczne, wodno – kanalizacyjne)

- dokumentacja geodezyjna zawierająca inwentaryzację powykonawczą, sporządzona przez uprawnionego geodetę

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Od 1 lipca 2021 roku zawiadomienie o zakończeniu budowy można złożyć też w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.

Dopiero po 14 dniach od złożenia zawiadomienia, jeśli nadzór budowlany nie wniósł w tym czasie sprzeciwu na użytkowanie, możemy zamieszkać w naszym nowym domu.

Czy sprzedaż domu w budowie musi być złem koniecznym?

Rezygnujemy przecież z czegoś, co może  było naszym marzeniem.

Jednak ostatecznie, wygrywamy z rosnącymi kosztami kredytów, towarów i usług i często okazuje się, że naszym marzeniem było zupełnie coś innego.

Czy zakup domu w budowie to dobry pomysł? Tak. To najlepszy sposób, aby uchronić nasze oszczędności przed inflacją.

Jeśli dodatkowo dom i okolica przypadły nam do gustu to odpowiedź nasuwa się sama. 😊

 Sprzedaż domu w trakcie budowy

Powierz sprzedaż w dobre ręce 

Łączymy nieprzeciętnych ludzi z wymarzonymi nieruchomościami

Dreamdom Estates

Biuro nieruchomości

Białystok

DREAM DOM Sp. z o.o.
ul. Krakowska 5 lok 607,
Białystok

 

Pon-Pią: 08:00 - 18:00
Sob: 09:00 - 16:00