Dreamdom - Biuro Agencja Agent Pośrednik Nieruchomości | Sprzedaż Kupno Wynajem Ceny Nieruchomości Mieszkań | Białystok - Umowa przedwstępna przy sprzedaży nieruchomości: Jak działa i dlaczego jest ważna? Poradnik Dreamdom

Umowa przedwstępna przy sprzedaży nieruchomości: Jak działa i dlaczego jest ważna? Poradnik Dreamdom

Czym jest, do czego służy i jak zabezpiecza nas przy zakupie nieruchomości? Dowiedz się z poniższego artykułu. 

Zastanawiasz się, czym jest umowa przedwstępna i jakie pełni ona funkcje podczas zakupu nieruchomości? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

 

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna stanowi zabezpieczenie interesów stron zaangażowanych w transakcję sprzedaży nieruchomości. Przed podpisaniem umowy ostatecznej, zwykle kupujący i sprzedający zawierają umowę przedwstępną, która gwarantuje ustalone warunki transakcji. Jest to umowa, w której sprzedający obiecuje sprzedać, a kupujący obiecuje kupić nieruchomość na ustalonych warunkach.

Dlaczego umowa przedwstępna jest ważna?

Umowa przedwstępna służy jako zapewnienie przyszłej transakcji i jej warunków. Określa główne ustalenia, które zostaną zawarte w umowie ostatecznej.

Umowa przedwstępna jest zawierana w sytuacji, gdy umowa ostateczna nie może być podpisana od razu, na przykład z powodu konieczności uzyskania środków finansowych lub potrzeby czasu na wykonanie określonych czynności, takich jak remont czy uregulowanie formalności związanych z nieruchomością. Jest również wymagana przez banki w przypadku finansowania zakupu nieruchomości kredytem.

 

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Przygotowanie umowy przedwstępnej warto powierzyć specjalistom, takim jak prawnik, notariusz lub pośrednik w obrocie nieruchomościami, aby zagwarantować poprawne uwzględnienie wszystkich aspektów transakcji. Oto niektóre informacje, które powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej:

  • Dane stron transakcji, w tym imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL i adres zamieszkania.
  • Opis nieruchomości, obejmujący informacje o metrażu, liczbie pokoi, numerze księgi wieczystej oraz ewentualnych dodatkowych powierzchniach, takich jak piwnica, garaż czy komórka lokatorska.
  • Adres nieruchomości.
  • Cena sprzedaży.
  • Termin umowy ostatecznej.

  • Lista dokumentów, które sprzedający musi dostarczyć w celu sporządzenia aktu przeniesienia własności nieruchomości.

  • Oświadczenia właściciela potwierdzające, że żadne osoby trzecie nie mają praw do nieruchomości, brak zaległości w opłatach, brak postępowań egzekucyjnych związanych z nieruchomością oraz brak wcześniejszych umów przedwstępnych dotyczących zbycia tej nieruchomości.
  • Kwota zaliczki lub zadatku pobranego przez sprzedającego w celu zarezerwowania nieruchomości.

Zaliczka czy zadatek?

Warto również omówić różnicę między tymi dwoma formami zabezpieczenia finansowego. Zadatek, regulowany przez art. 394 kodeksu cywilnego, jest zaliczany na poczet świadczenia strony, która go udzieliła, jeśli umowa ostateczna zostanie wykonana. Jednak jeśli kupujący zrezygnuje z podpisania umowy ostatecznej, traci zadatek.

Zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania umowy i w przypadku jej niewykonania przez jedną ze stron, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zachować otrzymany zadatek lub zażądać dwukrotnie wyższej kwoty.

Zaliczka natomiast jest zawsze zwracana. Jest ona zaliczana na poczet należnego świadczenia, a w przypadku niewykonania umowy, strona może żądać zwrotu zaliczki oraz naprawienia szkody.

Podsumowanie:

Umowa przedwstępna odgrywa istotną rolę w procesie sprzedaży nieruchomości. Zapewnia ona zabezpieczenie interesów zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej formy umowy przedwstępnej, należy rozważyć potrzeby obu stron oraz konsekwencje związane z danym typem umowy.

Jeśli planujesz sprzedaż nieruchomości, skorzystaj z usług naszego doświadczonego biura nieruchomości Dreamdom w Białymstoku. Zadbamy o kompleksową obsługę transakcji i zapewnienie korzystnych warunków dla Ciebie.

DREAM DOM Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 3A lok 518,
15-371 Białystok

 

Pon-Pią: 08:00 - 18:00
Sob: 09:00 - 16:00